Και του χρόνου στο 2ο Γυμνάσιο θα λειτουργήσει ο δημοτικός κινηματογράφος (VD)

«Και του χρόνου στο 2ο Γυμνάσιο ο δημοτικός κινηματογράφος». Τάδε έφη ο Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς στο Δ.Σ. της 27ης Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα δήλωσε ότι λόγω covid-19 δεν μπορούσαν να γίνουν εκδηλώσεις παρά μόνο να λειτουργήσει ο δημοτικός κινηματογράφος. Ο οποίος λειτούργησε στο χώρο του 2ου Γυμνασίου και τον ευχαριστήθηκαν οι πολίτες.

 Στον ίδιο χώρο θα γίνει και του χρόνου (2021), έως ότου δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις στο πολιτιστικό πάρκο «Σταύρος Κώτσης». Αφού αξιοποιηθεί το πάρκο, θα μεταφερθεί εκεί με τη σύμφωνη γνώμη όλων και θα λειτουργεί με αξιοπρέπεια και όχι όπως λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια.