Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση δια περιφοράς στις 5/11

????????????????????????????????????

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 05.11.2020 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 10.00 και ώρα λήξης 13.00  με θέμα:

  1. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της συμπαραγωγής και προώθηση χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές», ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» για το έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

Σημαντική υπενθύμιση: Οι συμμετέχοντες/σες δημοτικοί σύμβουλοι αποστέλλουν τις ψήφους τους από ώρα 10.00 μέχρι ώρα 13.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotiko.symboulio@agiaparaskevi.gr. (Η Συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω προθεσμιών για χρηματοδοτούμενο