Τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών 406, 421 και Β5 λόγω έργων στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου, στην Αγ. Παρασκευή

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει τη μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής των λεωφορειακών γραμμών 406 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΤ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ, 421 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και Β5 ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ – Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, λόγω έργων στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου (από Μεσογείων έως Τόμπρα), στο Δήμο Αγ. Παρασκευής, για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 19/11/2020 έως και την Παρασκευή 20/11/2020, ως εξής:

Λεωφορειακή Γραμμή 406

Διαδρομή προς τέρμα:

Από Πελοποννήσου, αριστερά Ειρήνης, δεξιά Μεσογείων, αριστερά Αγ. Παρασκευής, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Διαδρομή προς Αφετηρία

Από Αγ. Παρασκευής, δεξιά Μεσογείων, δεξιά στο σταθμό Μετρό Νομισματοκοπείο τέρμα.

Λεωφορειακή Γραμμή 421

Διαδρομή προς Αγ. Παρασκευή:

Από Αγ. Παρασκευής δεξιά Μεσογείων, δεξιά στο σταθμό Μετρό Νομισματοκοπείο τέρμα.

Διαδρομή από Αγ. Παρασκευή

Από το σταθμό Μετρό Νομισματοκοπείο, αριστερά Μεσογείων, αριστερά Αγ. Παρασκευής, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Λεωφορειακή Γραμμή Β5

Διαδρομή προς Αγ. Παρασκευή:

Από Ειρήνης, αριστερά Μεσογείων, τέρμα στο σταθμό Μετρό Νομισματοκοπείο.

Διαδρομή προς σταθμό Λαρίσης

Από το σταθμό Μετρό Νομισματοκοπείο, δεξιά Μεσογείων, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Σημείωση :

Στο τμήμα των τροποποιημένων διαδρομών, τα λεωφορεία θα κάνουν στάση στις υπάρχουσες στάσεις των άλλων γραμμών.

Πηγή: oasa.gr