Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ στις 2/12

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 02.12.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέματα:

  1. Εκ νέου ορισμός εκκαθαριστών για την ΚΟΙ.Π.Ε.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).
  2. Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου  Αγίας Παρασκευής στο Δίκτυο με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» και διακριτικό τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΝ» (εισήγηση: Γεν. Γραμ. Δρ. Μ. Κύρκος).
  3. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).
  4. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντικατάσταση και εκ νέου τοποθέτηση μέλους της επιτροπής Αδελφοποίησης Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  6. Έγκριση ή μη της μείωσης της μίσθωσης των κυλικείων των σχολείων της Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).
  7. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη τριών (3) δέντρων (οπωροφόρων) επί της οδού Ευαγόρα αρ. 11, Ο.Τ. 204, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).