Διαδικτυακή συζήτηση απο το Σύλλογο Τσακού με θέμα τα “Δημοτικά Ιατρεία”

    Σας καλούμε σε διαδικτυακή συζήτηση γιά το θέμα των δημοτικών ιατρείων,την δημιουργία από το Δήμο του ΚΕΠ Υγείας, και γενικότερα πώς θα αναβαθμιστεί η πρωτοβάθμια υγεία στο δήμο μας. 

Αφορμή, μας δόθηκε με το κλείσιμο των δημοτικών ιατρείων και την μετεγκατάσταση τους στο ΚΑΠΗ Τσακού εδώ και τρεις μήνες, αλλά και η εν γένει υπολειτουργία τους μέχρι τώρα.

 Επίσης η πρόσφατη κατάργηση της σύμβασης του οικογενειακού γιατρού που υπήρχε στην περιοχή μας και γενικότερα η ιδιαίτερη Υγειονομική κατάσταση που βιώνουμε σήμερα λόγω και του κοβιντ 19.

 Για τους σοβαρούς αυτούς λόγους, σας καλουμε σε τηλεδιάσκεψη (google meet)την Τρίτη 26 Ιανουαρίου και ώρα 8 μ.μ. προκειμένου όλοι μαζί να συζητήσουμε, να προτείνουμε, να διεκδικήσουμε,  την καλύτερη λειτουργία των δομών υγείας , τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας,  ώστε να ωφεληθούν,

 Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής μας. 

                                    Για το Δ.Σ.του Συλλόγου

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Π.Πανουτσακόπουλος                                       Ι.Κουτσουρά