Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης στίς 1-2-21

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 01.02.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. με θέμα:

Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021.

                                                          Αγία Παρασκευή  28-01-2021

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ