Υπερψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του έτους 2021

Υπερψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με μεγάλη πλειοψηφία,  ο Προϋπολογισμός (Π/Υ) του Δήμου για το έτος 2021.

Ο Προϋπολογισμός  συντάχθηκε από την Δημοτική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που είχαν κατατεθεί από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, με σκοπό την μέγιστη δυνατή συναίνεση, γεγονός που επιτεύχθηκε με την θετική στάση όλων.