Μαίνεται ο εμφύλιος στον ΕΟΑΝ για τους μπλε κάδους – Προχωρά η έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για το µεγάλο σκάνδαλο

Σε πανικό οι πρωταγωνιστές, αλληλοκατηγορούνται και βγάζουν τα άπλυτα στη φόρα

Χάρης Παπαβασιλείου

Με την πλήρη δικαίωση της τεκµηριωµένης δηµοσιογραφικής έρευνας από τα «Π» για τα πεπραγµένα στον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης – ΕΟΑΝ και τη σωρεία σκανδάλων που έχουν διαπραχθεί µε στόχο να µην κλείσουν οι µπλε κάδοι φέρεται να συνεχίζεται η έρευνα της ∆ικαιοσύνης για τη συγκεκριµένη υπόθεση.

Η έρευνα προχωρά, πλέον, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ οι πληροφορίες από τον ΕΟΑΝ λένε ότι ήδη έχουν παραληφθεί οι κλήσεις απολογίας από τους κατηγορουµένους. Οπως έχουν ήδη αποκαλύψει τα «Π», σύµφωνα µε το δικόγραφο της µήνυσης που έχει συντάξει το δικηγορικό γραφείο «Αλεξίου Χ. Κούγια και συνεργατών», στην «εγκληµατική οργάνωση» που λειτουργεί εντός του ΕΟΑΝ συµµετέχουν, τουλάχιστον, ο διευθύνων σύµβουλος του ΕΟΑΝ, Ιωάννης Σιδέρης του Αντωνίου – Αθανασίου, η αν. προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, Αργυρώ Ρεµούνδου του ∆ηµητρίου, και οι υπάλληλοι της ίδιας ∆ιεύθυνσης Φανή Κοτζιά του Νικολάου και Ελένη Κουρούδη του Θρασύβουλου. Βέβαια, η υποβληθείσα έγκληση – µήνυση στρέφεται και κατά «παντός άλλου υπαιτίου και συµµετόχου», καθόσον αναµένεται η άµεση επέκταση των κατηγορουµένων.

Όπως ήδη έχει τονιστεί, η σοβαρότητα των κακουργηµατικών πράξεων που φέρεται να έχουν διαπράξει τα µέλη της «εγκληµατικής οργάνωσης» φαίνεται ότι έχουν πανικοβάλει τα πρόσωπα που µέχρι πριν από λίγο διάστηµα φέρεται να ήταν σε αγαστή και µακροχρόνια συνεργασία. Σε συνέχεια των προηγούµενων αποκαλύψεων από τα «Π» για τον εµφύλιο πόλεµο που έχει ξεσπάσει µεταξύ των κατηγορούµενων µελών της φερόµενης «εγκληµατικής οργάνωσης», σήµερα αποκαλύπτονται, κατ’ αποκλειστικότητα από τα «Π», τα νέα «επεισόδια» της εµφύλιας αυτής διαµάχης.
Οι κατηγορούµενοι, υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν χωριστεί σε δύο αντιµαχόµενες, πλέον, οµάδες, που η µία κατηγορεί την άλλη. Από τη µια πλευρά είναι οι υπάλληλοι Τριανταφυλλιά (Ρόζυ) Χαριτοπούλου και Αργυρώ Ρεµούνδου (µε τη χαλαρή υποστήριξη της Φανής Κοτζιά και της Ελένης Κουρούδη), ενώ από την άλλη πλευρά είναι ο διευθύνων σύµβουλος Ιωάννης Σιδέρης και η νοµική σύµβουλος ∆όξα Καραµπατζού.

123
Απόσπασμα από τη μήνυση του δικηγορικού γραφείου «Αλεξίου Χ. Κούγια και συνεργατών» και την απόφαση της επίμαχης μετάθεσης.

ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ

Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες από υπαλλήλους του ΕΟΑΝ, ο Ιωάννης Σιδέρης, ετοιµάζοντας τη δική του άµυνα, φέρεται να κατηγορεί ότι (εκτός των παλαιότερων παρανοµιών µε τις ανανεώσεις των αποσπάσεων, επί ΣΥΡΙΖΑ, των υπαλλήλων Τριανταφυλλιάς Χαριτοπούλου και Αργυρώς Ρεµούνδου), υπήρξε νέα παράνοµη απόσπαση της Τρ. Χαριτοπούλου στο γραφείο του γενικού γραµµατέα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνου Αραβώση. Πιο συγκεκριµένα, φέρεται να επισηµαίνει ότι η νέα απόσπαση της Τρ. Χαριτοπούλου υπογράφτηκε στις 24.7.2020 µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΥΠΕΝ/∆∆Υ/64667/6163/24.07.2020 απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α∆Α: ΨΩΞΘ4653Π8- ΚΕ1 / 10.8.2020) και είναι παράνοµη. Ο λόγος της παρανοµίας είναι ότι υπογράφτηκε στις 24.7.2020 και δηµοσιεύτηκε στις 10.8.2020, ενώ η απόσπαση αντίστοιχα ξεκινούσε «από 08.07.2020», όπως ορίζεται στο κείµενο της απόφασης. ∆ηλαδή, η απόφαση σηµειώνει ότι η απόσπαση της Τρ. Χαριτοπούλου έχει αναδροµική ισχύ από 8.7.2020!

Όµως, ο Ιωάννης Σιδέρης φέρεται να τονίζει ότι δεν επιτρέπεται η αναδροµική απόσπαση και είναι παράνοµη, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 161/2013 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΣΤ’ Τµήµα). Παράλληλα, ο διευθύνων σύµβουλος του ΕΟΑΝ τονίζει ότι η αποδοχή από το ∆.Σ. του ΕΟΑΝ της παραίτησης της Τρ. Χαριτοπούλου από τη θέση της προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης του ΕΟΑΝ έγινε στις 23.7.2020, δηλαδή µετά από την από 8.7.2020 αναδροµική απόσπασή της στο γραφείο του γ.γ. Κ. Αραβώση. Ως εκ τούτου, ο Γιάννης Σιδέρης φέρεται να λέει σε υπαλλήλους του ΕΟΑΝ ότι, εάν δεν ακυρωθεί η νέα παράνοµη απόσπαση της Τρ. Χαριτοπούλου, θα αποδειχθεί ότι η εγκληµατική οργάνωση έχει περισσότερα µέλη και «σίγουρα δεν είµαι ο πλέον υψηλόβαθµος της φερόµενης εγκληµατικής οργάνωσης».
Κατηγορίες για νέα παράνομη απόσπαση, παράνομη καταβολή επιδόματος θέσης και παράνομες αναθέσεις

ΧΩΡΙΣ ΕΥΘΥΝΗ

Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες από υπαλλήλους του ΕΟΑΝ, ο Ιωάννης Σιδέρης δεν σταµατά τις καταγγε λίες του στην Τρ. Χαριτοπούλου, αφού πλέον φέρεται να κατηγορεί και την Αργυρώ Ρεµούνδου, δηλαδή την έτερη εισηγήτρια για την παράνοµη ανανέωση της έγκρισης του συστήµατος των µπλε κάδων. Στην περίπτωση της συγκεκριµένης υπαλλήλου, φέρεται να τονίζει ότι η Αργ. Ρεµούνδου λάµβανε για πολλά χρόνια αυξηµένη µισθοδοσία χωρίς να τη δικαιούται. Υπό την έννοια αυτή διαφαίνεται ότι επιβεβαιώνει τις αποκαλύψεις των «Π» σχετικά µε τα παράνοµα ποσά µισθοδοσιών, αφού σηµειώνει ότι η Ρεµούνδου λάµβανε για πολλά έτη προσαύξηση µισθοδοσίας για «επίδοµα θέσης», παρόλο που δεν κατείχε θέση ευθύνης στον ΕΟΑΝ! Η «δικαιολογία» για την προσαύξηση της µισθοδοσίας της Ρεµούνδου ήταν ότι µπορεί να µην είχε (για πολλά χρόνια) θέση ευθύνης στον ΕΟΑΝ, αλλά είχε θέση ευθύνης στον ΕΛΟΤ πριν έλθει στον ΕΟΑΝ! Μάλιστα, σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες από υπαλλήλους του ΕΟΑΝ, ο Ιωάννης Σιδέρης έχει ζητήσει, για τις συγκεκριµένες παρανοµίες της Τρ. Χαριτοπούλου και της Αργ. Ρεµούνδου, τη σχετική νοµική γνωµοδότηση από την νοµική σύµβουλο του ΕΟΑΝ, ∆όξα Καραµπατζού, ώστε να µπορέσει να τεκµηριώσει τις εν λόγω παρανοµίες µε την κατάθεσή του στον εισαγγελέα, όπου έχει κληθεί.

ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Οι κατηγορούµενοι υπάλληλοι του ΕΟΑΝ υπάρχουν πληροφορίες ότι από την πλευρά τους σηµειώνουν µε νόηµα ότι θα έχει µεγάλο ενδιαφέρον να ψάξει ο εισαγγελέας τις απευθείας αναθέσεις που έχει υπογράψει ο Ιωάννης Σιδέρης από τότε που ανέλαβε διευθύνων σύµβουλος στον ΕΟΑΝ.

Αυτό που σίγουρα προκύπτει από όλα αυτά είναι ότι έχει ξεκινήσει ένας ανελέητος εµφύλιος πόλεµος. Επίσης, σίγουρο είναι ότι ο εισαγγελέας που πραγµατοποιεί την έρευνα ενδεχοµένως θα ανακαλύψει πολλά σηµαντικά ευρήµατα. Εδώ και µεγάλο χρονικό διάστηµα, όλοι πλέον οµολογούν ότι το σύστηµα του ενός µπλε κάδου είναι απαρχαιωµένο και αποτελεί «ελληνική αποτυχηµένη πατέντα», αφού σε καµία άλλη χώρα δεν υπάρχει ένας µόνο κάδος για την ανακύκλωση, και µάλιστα ανοικτός, δίπλα στον (πράσινο) κάδο απορριµµάτων. Το αποτέλεσµα του αποτυχηµένου µπλε κάδου είναι οι δήµοι να µεταφέρουν υλικά που στην πλειονότητά τους είναι κοινά σκουπίδια.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»

Πηγή; parapolitika.gr

σ.σ Κανένα μέσο ενημέρωσης – έντυπο ή ηλεκτρονικό – δεν είναι και δεν μπορεί να είναι υπόλογο για τη θέση ή τα επιχειρήματα που αναπτύσσονται από τους ενδιαφερόμενους με άρθρα, ανακοινώσεις ή συνεντεύξεις τους.