Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στις 10/2

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την σήμερα Τετάρτη, 10-2-2021 και ώρα 15:30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Επικύρωση πρακτικών της 14ης,15ης και 16ης Συνεδρίασης έτους 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
 • Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Προστασίας Ορεινού Όγκου Υμηττού.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 • Απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών στους Δήμους χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής για το Β΄ εξάμηνο του 2020.

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Μελάς)

 • Λήψη απόφασης για τη μίσθωση χώρου (ανοικτού ή κλειστού) για τη στάθμευση οχημάτων θεσμικών οργάνων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, υπηρεσιακών παραγόντων και υπηρεσιακών οχημάτων από άλλες Περιφερειακές Ενότητες και λοιπούς φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 • Λήψη απόφασης για τη μίσθωση χώρων χωρίς τη διενέργεια δημοπρασίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 2 στ. β΄ του Π.Δ. 242/1996 για την κάλυψη αναγκών επέκτασης υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 • Αποδοχή παράτασης παραχώρησης χρήσης, άνευ ανταλλάγματος, χώρου με στοιχεία «πάρκινγκ Δ’», στον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) έως 31-8-2021, για τη διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 • Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου με αριθ. κυκλ. ΜΕ122889 και του φορτηγού με αριθ. κυκλ. ΚΗΙ-3055 ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο Δήμο Μαραθώνος.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 • Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου με αριθ. κυκλ. ΜΕ3108 και του φορτηγού με αριθ. κυκλ. ΚΗΙ-3087, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο Δήμο Ωρωπού.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 • Λήψη απόφασης για την απόσυρση του υπηρεσιακού οχήματος με αριθ. κυκλ. ΚΗΙ-9643.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 • Έγκριση προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας και τη γιορτή των Αποκριών 2021.

(Συνεισηγητές η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Βιδάλη και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χ. Ρασσιάς (Ρώμας))

 • Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην αθλητική διοργάνωση 3ο ΟΠΑ RUN στο Πεδίο του Άρεως.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Βάρσου)

 • Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στο Ακρογιάλι Ν. Περάμου του Δήμου Μεγαρέων» αναδόχου εταιρείας «ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.».

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

 • Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.) στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων και υπηρεσιών συντήρησης, Φ.Σ. και Ηλεκτροφωτισμού της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ