4η Κατεπείγουσα συνεδρίαση για τον Προϋπολογισμό-Τεχνικό Πρόγραμμα ψηφίζεται κατά πλειοψηφία την 10/2/21 (DV)