Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης στις 17/2.21

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 17.02.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. με θέματα:

  1. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αγίας Παρασκευής και των Νομικών του Προσώπων οικονομικού έτους 2021.
  2. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “RECRUIT” (Reshaping Crucial Strategies to fight unemployment through Social Economy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission / Executive Agency for Small and Medium sized Enterprises).
  3. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “A holistic City-Centric Planning tool to support Climate – Resilient and Sustainable Urban Living” στην πρόσκληση HORIZON 2020-LC-GD-2020: Building a low – carbon climate resilient future: Research & Innovation in support of the European Green Deal”.
  4. Αποδοχή 2ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης για την Πράξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ». 

                                                          Αγία Παρασκευή  12-02-2021

                                                                       Ο Πρόεδρος – ΔήμαρχοςΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑ