Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ μέσω τηλεδιάσκεψης στις 24/2/2021

Dhmotiko Symboylio

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 24.02.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00  με θέματα:

  1. Συζήτηση για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (Π.Φ.Υ.), στον δήμο μας – Δημοτικά Ιατρεία (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  2. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 του Ν. 3463/06) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Συντ. Χαραλάμπους Πόγκα 12, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ. (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Λαγκαδά 12, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ. (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Ηπείρου 13, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ. (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).