Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω τηλεδιάσκεψης στις 10/3

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) την 10.03.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης κατάργησης για λόγους ασφαλείας, της θέσεως του κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 443 & ΕΛΠΙΔΟΣ και μετατόπιση χρήσης του στην υφιστάμενη θέση του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 419-421, για το υπόλοιπο διάστημα της μίσθωσης.
  1. Έγκριση ή μη παράτασης του δικαιώματος χρήσης τάφων τριετούς ταφής.
  2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σαλαμίνος, έναντι του αρ 13, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ.
  3. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πολεοδομική ενότητα «Άγιος Ιωάννης».
 Αγία Παρασκευή  05.03.2021

                                                                                          Ο Πρόεδρος

                                                                                    Βασίλειος Ζορμπάς