Δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος και φθορίωση σε παιδιά από το Δήμο Αγ. Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης παρέχει  δωρεάν οδοντιατρικό έλεγχο και φθορίωση σε παιδιά.

Η δράση διενεργείται στο δημοτικό ιατρείο του Τσακού – Χειμάρρας 22, από την κα Μητροπούλου Παν. (Οδοντίατρο, πτυχιούχο Παν/μιου Αθηνών), τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο διασποράς του Sars Cov-2.

Για να κλείσετε ραντεβού τηλεφωνήστε στο  210 6547700.