Τακτική Συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής & Οικονομικής Επιτροπής στις 21/4

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) την 21.04.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. με θέματα:

 1. Έγκριση ή μη παράτασης του δικαιώματος χρήσης τάφων τριετούς ταφής.
 2. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη ενός (1) δέντρου (πεύκο) επί της οδού Αχαιών αρ. 21, Ο.Τ. 240, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.
 3. ********************************************************************

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 21.04.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. με θέματα:

 1. Κατάρτιση σχεδίου της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2018».
 3. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».
 4. Ακύρωση της με αριθμό 64/2021 ΑΟΕ κι εκ νέου απόφαση για «Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού και διαχείριση δαπανών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής».
 5. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους» (Α.Μ. 98/2017).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλή προς τον Δήμο της Κ. ΑΛ.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλή προς τον Δήμο της  Φ. Π.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλή προς τον Δήμο της  Κ. Α.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλή προς τον Δήμο της  Ζ. Ε.
 10. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ), ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ “ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ”».
 11. Απόδοση Λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 30,00€  σε βάρος του ΚΑ00.6495.17 με τίτλο «Δαπάνες αντιγράφων από το Κτηματολογικό Γραφείο (αποσπάσματα κτηματολογικών πινάκων, συμβόλαια, διαγράμματα κ.λ.π.)» και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.