Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ στις 21/7

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ-ΔΕΙΤΕ live.localtv.gr/zontani-sindesi-dimos-agias-pasaskevis/

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 21.07.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  με θέματα:

  1. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης και Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  2. Έκθεση αποτελεσμάτων Δ΄ τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  3. Έκθεση αποτελεσμάτων Α΄ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  4. Έκθεση αποτελεσμάτων Β΄ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  5. Λήψη απόφασης «Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για να αποτελέσει το πρώτο μέλος και πρόεδρο της διμελούς Επιτροπής Ελέγχου Στοιχείων για την  απόδοση του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά κλπ» (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  6. Λήψη απόφασης «Περί ορισμού δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, για να αποτελέσουν τα μέλη της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης ή εκποίησης ακινήτων του Δήμου για το έτος 2021 και εφεξής (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).