Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ στις 28/7

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 28.07.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00  με θέματα:

  1. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  2. Κήρυξη απαλλοτρίωσης, με σκοπό δημόσιας ωφέλειας την κατασκευή και λειτουργία σχολικών κτιρίων, για την  κάλυψη των επιτακτικών αναγκών σχολικής στέγης της ευρύτερης περιοχής «Τσακού» του Δήμου μας, (επί) του ακινήτου, που φέρεται να ανήκει, στην κυριότητα, νομή και κατοχή της Μιρέλας συζ. Αγγέλου Μαντά το γένος Ντασαμίρ και Χυσνιγέ Ρούτση, κατοίκου του Δήμου μας, βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπουμπουλίνας, στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) 119, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου μας και εμφαίνεται: α) με τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Α, στο, από Φεβρουάριος 2008, διάγραμμα, σε κλίμακα 1:500, που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, θεωρήθηκε από τον προϊστάμενό της,  συνοδεύει  την υπ’ αριθ. 11543/2011 απόφαση  «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Αγίας Παρασκευής (Ο.Τ. 119) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης» του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και έχει δημοσιευθεί  σε φωτοσμίκρυνση (μαζί με την παραπάνω απόφαση),  στο, με αριθμό, 79/5-5-2011,  Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.), Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων (Α.ΑΠ.Π.Θ.), έχει έκταση 4.879,41 τετρ. μέτρα και έχει καθορισθεί με την προαναφερόμενη απόφαση του, ως άνω, αναπληρωτή υπουργού, για χώρο Σχολείου, με συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς δόμησης, σε αυτό και β)με τα στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Α), και την ίδια έκταση (4.879,41 τ.μ.) στο, από Ιούλιος 2021, κτηματολογικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:500, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  3. Λήψη απόφασης «Περί μίσθωσης  ή/και υπομίσθωσης ακινήτου ή ακινήτων, για την μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου οχημάτων και μηχανημάτων έργου  και του προσωπικού Καθαριότητας και Μηχανολογικού, του Δήμου μας» (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  4. Λήψη απόφασης «Περί μακροχρόνιας μίσθωσης ακινήτου στην ευρύτερη περιοχή ΄΄Τσακού΄΄ του Δήμου μας, για την κατασκευή και λειτουργία απόλυτα αναγκαίων κοινωφελών χρήσεων (δημοτικά Ιατρεία, βρεφονηπιακός σταθμός κλπ)» (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).