Κάλεσμα του Δήμου στους ιδιοκτήτες να καθαρίσουν άμεσα τα οικόπεδά τους από τα ξερά χόρτα

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, η Υπηρεσία Πρασίνου, και η υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευής, επιχειρούν τόσο στον κεντρικό τομέα της πόλης, όσο και περιφερειακά, με στόχο να διατηρήσουν υπό έλεγχο τη βλάστηση.

Ωστόσο η πολιτική προστασία, και η Διεύθυνση Καθαριότητας επισημαίνει, ό,τι για να έχουμε αποτελέσματά, θα πρέπει να υπάρξει και ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, τα οποία βρίσκονται εντός του οικιστικού ιστού της πόλης, και να φροντίσουν άμεσα για το καθαρισμό τους. Να υπενθυμίσουμε, ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας, υπεύθυνοι για την καθαρισμό των οικοπέδων, και την κοπή των χόρτων, είναι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες, να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό των οικοπέδων τους, διότι εγκυμονεί κινδύνους για εκδήλωση πυρκαγιάς. Υπενθυμίζεται, ότι όπου διαπιστώνεται αμέλεια ή αδιαφορία των ιδιοκτητών οικοπέδων με πυκνή βλάστηση, η υπηρεσία έπειτα από αυτοψία, θα επιβάλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Ο Δήμος σε τυχόν αδιαφορία του κάθε ιδιοκτήτη, θα προβαίνει στον καθαρισμό των οικοπέδων χρεώνοντας τη σχετική δαπάνη.

Τον Μάιο στάλθηκαν 300 ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες, καλώντας τους να προβούν εντός δεκαημέρου από την ειδοποίηση σε κοπή των χόρτων, και καθαρισμό του χώρου. Να τονίσουμε ότι με βάση τον κανονισμό «οικόπεδα θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού καθαριότητας είναι ο κύριος νομέας, ή κάτοχος του οικοπέδου».

Ελένη Δάβαρη

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής