ΥΠΕΣ: 28 εκατ. στους δήμους για λειτουργικές δαπάνες σχολείων- 94,480.00 στην Αγία Παρασκευή

Το ποσό των 28.000.000 ευρώ κατανέμεται στους δήμους της χώρας ως τρίτη δόση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Η κατανομή ανά δήμο ΕΔΩ