Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στις 6/10/21

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, στις 16:30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης