ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- Παρουσίαση μελέτης χωροθέτησης λειτουργιών στο αθλητικό πάρκο “Σταύρος Κώτσης”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- Παρουσίαση μελέτης χωροθέτησης λειτουργιών στο Αθλητικό πάρκο “Σταύρος Κώτσης”