Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ ΠΑΟΔΑΠ στις 21/10

Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α΄) προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθεί την  Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, με ώρα ενάρξεως 18.00 που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Μεσογείων 415) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου  Αγίας Παρασκευής”  οικονομικού έτους 2021.
  2. Λήψη απόφασης για καθορισμό αντιτίμου για τις παραχωρήσεις χώρων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμου.
  3. Παραχωρήσεις χώρων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.
  4. Επιστροφές χρημάτων από συνδρομές σε προγράμματα του Οργανισμού.

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του

Με εκτίμηση,    

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 Σπυρίδων  Χρ. Παπασπύρος