Επιστολή του συλλόγου “Άγιος Ιωάννης” προς τον Δήμαρχο

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

«ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

                                        Αγία Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2021

Αριθ. Πρωτ.:  96

                                                                                 Προς

                                                       Αξιότιμον Κύριον Βασίλειον Ζορμπά

                                                             Δήμαρχον Αγίας Παρασκευής

          Κύριε Δήμαρχε,

          Προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη του Συλλόγου μας, ως έχουμε υποχρέωση, για την πορεία των έργων που έχετε δρομολογήσει και αναφέρονται στην πόλη μας και ιδιαίτερα στην πλατεία Αγίου Ιωάννου, (σας υπενθυμίζουμε την υπόσχεσή σας στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου της 13/1/2020), στην ανέγερση του Δημαρχείου, στο Κοιμητήριο, στο Κολυμβητήριο, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την αποκατάσταση των κατεστραμμένων πεζοδρομίων, παρακαλούμε όπως έχουμε επί των ανωτέρω θεμάτων γραπτή σας ενημέρωση ώστε να προβούμε στην ενημέρωση των μελών μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με τιμή

                   Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας

          Παναγιώτης Βαβουγυιός                             Αναστάσιος Πικούνης