Με το “Ενιαίο ψηφοδέλτιο” του Δημήτρη Βερβεσού κατεβαίνει ο Σωτήρης Παπαμιχαήλ

Το “ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ” και ο Πρόεδρος Δημήτρης Βερβεσός παρουσιάζουν τις προγραμματικές θέσεις τους:

1. Αύξηση επαγγελματικής ύλης

2. Γυναίκες Δικηγόροι – Μονογονεϊκές οικογένειες

3. Δικηγορικές εταιρείες

4. Δικηγόροι – ΑΜΕΑ

5. Δικηγορικός Σύλλογος – Παροχές στα μέλη του

6. Έμμισθοι δικηγόροι

7. Έμμισθοι συνεργάτες – Νέοι δικηγόροι – Ασκούμενοι δικηγόροι

8. Επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης – Διευκολύνσεις στην άσκηση του λειτουργήματος

9. Κώδικας Δικηγόρων – Αναβάθμιση του κύρους του δικηγορικού λειτουργήματος

10. Κοινωνικό-ασφαλιστικά

11. Φορολογικά