Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στις 15/12 (μέσω e-mail)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 15.12.2021 ημέρα Τετάρτη  με ώρα έναρξης 11:00π.μ. και ώρα λήξης 13.00  με θέμα:

  1. Λήψη απόφασης για ανάληψη δαπάνης ανεξόφλητων φορολογικών υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση Κοινωφελούς Κοινωνικής Επιχείρησης Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΚΟΙΚΕΔΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν.4071/2012 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

Σημαντική υπενθύμιση: Οι συμμετέχοντες/σες Δημοτικοί Σύμβουλοι αποστέλλουν τις ψήφους τους από ώρα 11.00π.μ. μέχρι ώρα 13.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotiko.symboulio@agiaparaskevi.gr.