Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/1

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 19-01-2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13.00  με θέματα:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου και συγκρότηση σε σώμα της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο από 09.01.2022 έως 31.12.2023.
  2. Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2022.
  3. Κατάρτιση και ψήφιση σχεδίου Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2022.
  4. Έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2022.
  5. Έγκριση της υπ’ αριθμ 10/2022 απόφασης ανάθεσης Δημάρχου που αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
  6. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο ΙI της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ(2) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ».
  7. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

                                                                         Αγία Παρασκευή 14-01-2022

                                                                      Ο Δήμαρχος

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΖΟΡΜΠΑΣ