Παιδί & δημιουργία – Διαδικτυακά πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα “3D Printing: a Cultural accelerator for Education”

Στο πλαίσιο του Προγράμματος “3D Printing: a Cultural accelerator for Education” πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά μεταξύ των εταίρων: (α) η 1η εκπαιδευτική και μαθησιακή δραστηριότητα του Έργου (31/01-04/02/2022), καθώς και (β) 2η διακρατική συνάντηση (07/02/2022).

Στις δράσεις αυτές συμμετείχαν: το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως επικεφαλής φορέας, το 2ο Δημοτικό Σχολείου Χίου το οποίο ανέλαβε και τη διοργάνωση των συναντήσεων, το Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας Λέσβου, το Νηπιαγωγείο Αρχαγγέλου Ρόδου, το Πολιτιστικό Κέντρο ‘Παιδί και Δημιουργία’ από την Αθήνα, το σχολείο Agrupamento de Escolas de Marrazes από την Πορτογαλία και το σχολείο ISA13 Istituto Comprensivo Sarzana από την Ιταλία.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες από τις οποίες προέρχονται οι ως άνω φορείς, καθώς αφενός οι μαθητές των εν λόγω εκπαιδευτικών μονάδων μαθαίνουν για την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους, μέσα από τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών, αφετέρου ο τοπικός πολιτιστικός πλούτος αναδεικνύεται και γίνεται αντικείμενο εκπαίδευσης στο σύνολο των συνεργαζόμενων περιφερειών/κρατών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Για τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα του Έργου κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας διαδικτυακής συνάντησης δόθηκε η δυνατότητα να διαμορφωθεί: 1) το εκπαιδευτικό υλικό, με βασικούς πυλώνες τις έννοιες: i. της πολιτιστικής κληρονομίας, με έμφαση στο τοπικό στοιχείο, ii.της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing), με έμφαση σε όλες τις απαραίτητες παραμετροποιημένες εφαρμογές, καθώς και 2) το πρόγραμμα υλοποίησης αυτού.

Επίσης συζητήθηκαν θέματα οργάνωσης του Προγράμματος, όπως η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των δράσεων, οι ενέργειες διάχυσης και προβολής, η υπό κατασκευή ιστοσελίδα του Έργου, οι όροι συμμετοχής των μαθητών, καθώς και βασικά ορόσημα υλοποίησης του Προγράμματος.