Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/2

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 23-02-2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13.00  με θέματα:

  1. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ».
  2. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ».
  3. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο ΙI της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
  1. Απόδοση Λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.592,62 € (1.275,23 + 1.317,39) και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
  2. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής 4.000,00 € για την αγορά ταχυδρομικών τελών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.