Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Οικονομικής Επιτροπής στις 2/3

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου,που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις0203-2022  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13.30  με θέματα:

  1. Έγκριση του σταδίου Α΄ Φάσης της μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
  2. Έγκριση ρυθμίσεων στάθμευσης στις οδούς Δερβενακίων και Σάκη Καράγιωργα για την εξυπηρέτηση του ειδικού επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Αγίας Παρασκευής και για κωφούς-βαρηκόους μαθητές.
  3. Λήψη απόφασης για την προσωρινή μονοδρόμηση της οδού Κων. Παλαιολόγου στην Π.Ε. Άγιος Ιωάννης.
  4. Λήψη απόφασης για την προσωρινή μονοδρόμηση της οδού Σκουφά στην Π.Ε. Παράδεισος.

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 02-03-2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13.00  με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για παράταση διάρκειας σύμβασης για το «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  2. Παράταση ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών που αφορά την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ»