Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ στις 15/6

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 15.06.2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17.00  με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  2. Έγκριση της απόφασης 32/2022 του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ περί της Κατάρτισης των Όρων Φιλοξενίας και Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής για το σχολικό έτος 2022-2023 (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. κ. Ν. Παναγόπουλος).
  3. Συζήτηση επί αιτήματος Δ.Σ. Συλλόγου Τσακού με θέμα: Άμεση αποψήλωση και φύλαξη του λόφου Τσακού (εισήγηση: Πρόεδρος Συλλόγου Τσακού ).
  4. Έγκριση ή μη  του Πρακτικού Νο 2/2022 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων με 1o θέμα «Προσφυγή του ΑΝΔΡΕΑ ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ οδός Βορρά 4, Αγία Παρασκευή (Αριθμός Εισαγωγής: ΠΡ 7574/23-12-2022 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – μέλος επιτροπής κ. Τ. Κωστόπουλος).
  5. Έγκριση ή μη  του 3ου  θέματος «Προσφυγή του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΓΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ατομικά και ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος του ομίλου συνιδιοκτητών της επί της οδού Ψαρών 25, Αγία Παρασκευή (Αριθμός Εισαγωγής: ΠΡ 62/05-01-2022 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) του Πρακτικού Νο1/2022 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – μέλος επιτροπής κ. Τ. Κωστόπουλος).
  6. Έγκριση ή μη του 5ου  θέματος «Προσφυγή του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΑΝΑΓΝΩΣΤΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ατομικά και ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος του ομίλου συνιδιοκτητών της επί της οδού Ελβετίας 9, Αγία Παρασκευή (Αριθμός Εισαγωγής: ΠΡ 7297/15-12-2021 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) του Πρακτικού Νο 1/2022 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – μέλος επιτροπής κ. Τ. Κωστόπουλος).
  7. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  8. Λήψη απόφασης για τη κοπή  ενός (1) δέντρου επί της οδού Ολυμπίας αρ. 1, Ο.Τ.217,  στο Δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.-Δήμαρχος κ. B. Ζορμπάς).
  9. Λήψη απόφασης για κοπή ή μη δέντρων (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.-Δήμαρχος κ. B. Ζορμπάς).
  10. Έγκριση Απολογισμού Κληροδοτημάτων του Δήμου οικονομικού έτους 2021. (εισήγηση: Πρόεδρος O.E .- Δήμαρχος κ. B. Ζορμπάς).

—-

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.