Η Λαϊκή αγορά της Παρασκευής μεταφέρεται στην οδό Επτανήσου από 1/7 έως και 31/12

Η λαϊκή αγορά της Παρασκευής στην οδός Μακεδονίας αλλάζει από 1/7/22 και μεταφέρεται στην οδό Επτανήσου από έως και 31/12.