Οριστικά αποτελέσματα επιτυχόντων προσωπικού για τις σχολικές μονάδες (Πίνακες)

Οριστικά αποτελέσματα επιτυχόντων προσωπικού για τις σχολικές μονάδες (Πίνακες)

1. Τελικός Πίνακας Κατάταξης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 Για Την Πρόσληψη Προσωπικού Με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων _ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

2. Τελικός Πίνακας Κατάταξης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 Για Την Πρόσληψη Προσωπικού Με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων _ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

——

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.