Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή στις 30/11

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 30-11-2022 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 13.00 με θέματα:

  1. Έγκριση της απόφασης 58/2022 του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  2. Έγκριση της απόφασης 59/2022 του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  3. Έγκριση της απόφασης 60/2022 του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  4. ‘Έγκριση  ή μη δαπάνης αποζημίωσης της κας. Α.- Μ. Δ.
  5. Υποβολή Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη  Aναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση οδού Ειρήνης»
  6. Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2022”.

—-

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.