Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ στις 14/12

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 14.12.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00  με θέματα:

  1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 156/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμού των κριτηρίων ένταξης των πολιτών στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Ν. Κωβαίος – Ντούσκος).
  2. Λήψη απόφασης «Περί  συγκατάθεσης ή μη του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην αιτούμενη γεωμετρική μεταβολή από την ιδιοκτήτρια του ακινήτου της οδού Ασ …… Π. Τ. του Γ. συζ. Σπ. Κ. με ΚΑΕΚ:050022006011/0/0 και εξουσιοδότησης του Δημάρχου και νομίμου εκπροσώπου του Δήμου για τη συνυπογραφή, της αίτησης προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο και του συνοδεύοντος αυτή, διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 εδαφ. β) πρόταση δεύτερη του ν. 2664/1998, όπως ισχύει» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  3. Λήψη απόφασης «Περί δημιουργίας και τήρησης Μητρώου Νέων στον Δήμο Αγίας Παρασκευής για την συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤοΣυν) (ν. 3443/2066 ΦΕΚ Α΄41/27-02-2006)»(εισήγηση: Νομικός Σύμβουλος κ. Γ. Λαζουράς).
  4. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής σε σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου μας (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων που βρίσκονται στον Δήμο μας (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου με αντικείμενο τις ονοματοδοσίες δημοτικών χώρων (εισήγηση: Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης – κ. Ι. Μυλωνάκης).
  7. Ψήφισμα σχετικά με την επίσκεψη της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο 7ο Δημ. Σχολείο Αγ. Παρασκευής (εισήγηση: Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Περικλής»).
  8. —-
  9. Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.
  10. Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.