Εκλογές αιρετών & υπαλλήλων στα υπηρεσιακά & πειθαρχικά συμβούλια των ΟΤΑ Α. Βαθμού στις 13/12 (ψηφοδέλτια-υποψήφιοι)

Εκλογές αιρετών & υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια στις 13/12