Τετάρτη 14/12 Δημοπρατείται το κολυμβητήριο από την Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 14-12-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 με θέματα:

  1. Υποβολή Μηνιαίου Απολογισμού Εσόδων και Εξόδων Ιανουαρίου 2022-Σεπτεμβρίου 2022.
  2. Υποβολή Μηνιαίου Απολογισμού Εσόδων και Εξόδων Νοεμβρίου 2022-Σεπτεμβρίου 2022.
  3. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ιωάννου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής».
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε.  του έργου: «Ανάπλαση οδού Αιγαίου Πελάγους από την οδό Ελβετίας προς και έως την οδό Γραβιάς».
  5. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  1. Υποβολή Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη  Aναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης της μελέτης με αριθμό 20/2022, των τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης του έργου «Αποπεράτωση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγίας Παρασκευής» και τον ορισμό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
  3. Έγκριση ή μη του πρακτικού No2 αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και προσωρινή κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α  155919 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ για το έτος 2022».

—-
Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.