5o Cities Forum 2023: 16-17 Μαρτίου στο Τορίνο

Η 5η διοργάνωση του Cities Forum θα πραγματοποιηθεί στο Τορίνο της Ιταλίας από τις 16 έως τις 17 Μαρτίου 2023. Η εκδήλωση συγκεντρώνει φορείς κλειδιά και ενδιαφερόμενα μέρη των δήμων σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί για ένα πράσινο και δίκαιο μέλλον των πόλεων.

Το Cities Forum είναι μια εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε δύο χρονια από την Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Για την φετινή εκδήλωση, το Τορίνο που την φιλοξενεί, είναι μια πόλη με τεράστια ιστορία στον αστικό μετασχηματισμό λόγω της μετάβασής της από την πόλη των εργοστασίων σε μια πόλη γνώσης, πολιτισμού και καινοτομίας.

Το Cities Forum 2023 θα προσφέρει συζητήσεις υψηλού επιπέδου, συμμετοχικές συνεδρίες και διαδραστικά εργαστήρια για τη Συνοχή και την Ανάκαμψη των πόλεων. Θα προσφέρει στους συμμετέχοντες μια μοναδική ευκαιρία να δικτυωθούν και να συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις διαφόρων πρωτοβουλιών και πολιτικών της ΕΕ, καθώς και να εξερευνήσουν την πόλη φιλοξενίας μέσω πολλών επισκέψεων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την ενότητα του προγράμματος για μια λεπτομερή περιγραφή κάθε συνεδρίας.

Μαζί για πράσινες και δίκαιες πόλεις

Παρόλο που η εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 βρίσκεται ακόμη σε πρώιμα στάδια, οι πόλεις της Ευρώπης αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες στιγμές. Νέες προκλήσεις προκύπτουν μαζί με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Οι κρίσεις: από την πανδημία έως τον πόλεμο στην Ουκρανία και την επισιτιστική και ενεργειακή ανασφάλεια αλλάζουν τον τρόπο ζωής των πολιτών.

Σε αυτούς τους απαιτητικούς καιρούς, η υποστήριξη, ο διάλογος και η συνεργασία είναι πιο σημαντικά από ποτέ για να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ώστε κανείς να μην μείνει πίσω.

Το Cities Forum 2023 είναι το κατάλληλο μέρος και η στιγμή για να συζητηθεί η αστική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2021-2027, δηλαδή πώς η κύρια επενδυτική πολιτική μπορεί να βοηθήσει τις πόλεις να προχωρήσουν χρηματοδοτώντας τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Βασική στιγμή της εκδήλωσης θα είναι η παρουσίαση νέων πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ που δημιουργήθηκαν για την υποστήριξη των πόλεων. Η 5η έκδοση του φόρουμ των πόλεων θα φιλοξενήσει την επίσημη έναρξη της Ευρωπαϊκής Αστικής Πρωτοβουλίας (EUI) European Urban Initiative (EUI) και την πρώτη εκδήλωση ανάπτυξης ικανοτήτων σε επίπεδο ΕΕ.

Το φόρουμ θα βάλει στο επίκεντρο τις πρόσφατες εξελίξεις στο πλαίσιο των βασικών πολιτικών και πρωτοβουλιών που εμπλέκουν πόλεις όπως: το Urban Agenda για την ΕΕ, η αποστολή της ΕΕ για 100 Climate Neutral and Smart Cities και θα διερευνήσει πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus για να γίνει η διαφορά στην τοπική ανάπτυξη. Καθώς οι τοπικές προσεγγίσεις βρίσκονται στον πυρήνα της Πολιτικής Συνοχής, το φόρουμ στοχεύει στο να υπογραμμιστεί ο ρόλος των μικρομεσαίων πόλεων και λειτουργικών περιοχών στην ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων για τις τοπικές προκλήσεις.

Ακολουθώντας το θέμα της φετινής εκδήλωσης, οι συνεδρίες θα επικεντρωθούν στον ρόλο των πόλεων στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και στη σημασία των στρατηγικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των αναγκών για την προσαρμογή του κλίματος και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η 5η διοργάνωση του Cities Forum 2023 θα δώσει την ευκαιρία να ενισχυθεί ο βασικός στόχος της ΕΕ για την κοινωνική ένταξης, προωθώντας μέτρα για την υποδοχή των ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και για την ένταξή τους σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των συνεπειών της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στις προσπάθειές να επιτευχθεί ο στόχος του να μην μείνει κανένας πίσω, η ανταλλαγή αποτελεσματικών πρακτικών για την κοινωνικοοικονομική ένταξη των περιθωριοποιημένων ομάδων σε τοπικό επίπεδο και η πρόληψη για την καταπολέμηση του διαχωρισμού, θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του φόρουμ.

Συμμετέχετε στο Cities Forum 2023 του Τορίνο στις 16-17 Μαρτίου 2023 για να ανακαλύψετε τι ακολουθεί στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

—-
Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.