Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ στις 1/3

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 01.03.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00  με θέματα:

 1. Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείου Αλέκου Κοντόπουλου», για το οικονομικό έτος 2023, μετά την υπ΄ αριθ. 166/09-02-2023 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»(εισήγηση: Πρόεδρος κ. Ι. Δερματάς).
 2. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος Ν. Παναγόπουλος).
 3. Έγκριση της απόφασης 7/2022 του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ, Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής(εισήγηση: Πρόεδρος Ν. Παναγόπουλος).
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη θέσπισης του νέου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ε. Δάβαρη).
 5. Λήψη απόφασης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δημαρχείου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Νομικός Σύμβουλος Γ. Λαζουράς).
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2018» (Α.Μ. 49/2018) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα έτους 2018» (Α.Μ. 25/2018) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους (Α.Μ. 98/2017)» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).
 9. Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).
 10. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και δύο υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).
 11. Καθορισμός ειδικοτήτων των τεσσάρων (4) ατόμων, τον οποίων εγκρίθηκε η απασχόληση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Αγίας Παρασκευής για το έτος 2023 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).
 12. Λήψη απόφασης περί έγκριση ή μη του Σχεδίου Πολυετούς Προγραμματισμού Τακτικού Προσωπικού 2024-2025 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).
 13. Λήψη απόφασης για αναγνώριση οφειλής και αποτίμηση σε χρήμα των μη χορηγηθέντων μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων έτους 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).
 14. Συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο διακρατικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Χρυσοπράσινο φύλλο” με μετάβαση αντιπροσωπίας στην Κύπρο αποτελούμενη από μαθητές, εκπαιδευτικούς και αιρετούς του Δήμου, από 16/3-19/3. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).
 15. Λήψη απόφασης για ανάληψη δαπάνης ανεξόφλητων φορολογικών υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση Κοινωφελούς Κοινωνικής Επιχείρησης Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν.4071/2012». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος T. Kωστόπουλος).
 16. Λήψη απόφασης για ανάληψη δαπάνης ανεξόφλητων φορολογικών υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση Κοινωφελούς Πολιτιστικής  Επιχείρησης Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΚΟΙ.Π.Ε.Δ.Α.Π), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν.4071/2012». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος T. Kωστόπουλος).

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων