Το 1ο ΓΕ.Λ. Αγία Παρασκευής στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.)

Την Δευτέρα 6-3-2023 πραγματοποιήθηκε διδακτική επίσκεψη των τμημάτων Θετικού Προσανατολισμού και Προσανατολισμού Υγείας της Γ’ τάξης στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.).

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) είναι η Εθνική Εγκληματολογική Υπηρεσία της Χώρας και παρέχει σημαντική επιστημονική υποστήριξη και συνδρομή στο έργο όχι μόνο της Αστυνομίας, αλλά και όλων των Διωκτικών Αρχών και των Αρχών Επιβολής του Νόμου.

Έχει ως αποστολή:

  1. Tη διερεύνηση της σκηνής του εγκλήματος.
  2. Την περισυλλογή και την αξιοποίηση των ιχνών και πειστηρίων με τη χρησιμοποίηση σύγχρονου εξοπλισμού.
  3. Τη σύνταξη εκθέσεων εργαστηριακών Πραγματογνωμοσυνών, εφαρμόζοντας σύγχρονες επιστημονικοτεχνικά τεκμηριωμένες, διεθνώς αναγνωρισμένες & δικαστικά παραδεκτές μεθόδους.
  4. Την οργάνωση των εγκληματολογικών αναζητήσεων προς ανακάλυψη καταζητούμενων και την ανεύρεση εξαφανισθέντων ατόμων.
  5. Τη μέριμνα για την επαγγελματική επιμόρφωση στις επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους της εγκληματολογίας, τόσο των στελεχών της, όσο και άλλων Φορέων προκειμένου να εντάξουν τις εγκληματολογικές μεθόδους στις διαδικασίες τους.
  6. Παροχή επιστημονικοτεχνικής υποστήριξης σε διάφορα πεδία αρμοδιότητάς της, π.χ. κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για έγγραφα ασφαλείας, όπως ταυτότητες και διαβατήρια.
  7. Ανθρωπιστική προσφορά των Εγκληματολογικών Επιστημών, όπως η αναγνώριση θυμάτων μαζικών καταστροφών/αναγνώριση σορών μεταναστών / επανένωση οικογενειών.

Το προσωπικό της Διεύθυνσης, το οποίο συνεχώς μετεκπαιδεύεται για την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον ραγδαία εξελισσόμενο τομέα των Εγκληματολογικών Επιστημών, αποτελείται από:

1. Αστυνομικούς Γενικών Καθηκόντων, στους οποίους απονέμονται ειδικότητες όπως γραφολόγου, δακτυλοσκόπου, εξερευνητή, εξεταστή ψηφιακών πειστηρίων, κ.λπ.

2. Αστυνομικούς Ειδικών Καθηκόντων, απόφοιτοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. / κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, όπως βιολόγοι, χημικοί, πληροφορικής, φυσικοί, κ.λπ.

3. Πολιτικό Προσωπικό – Επιστημονικό ή Διοικητικό Προσωπικό.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 και διαπιστευτεί για τις εφαρμοζόμενες δοκιμές και ελέγχους της με τα διεθνή πρότυπα ISO 17025:2005 και ISO 17020:2012. Συμμετέχει ενεργά σε πληθώρα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ασφάλειας με συνεργασία φορέων τόσο σε Εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Ευχαριστούμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας για την άψογη συμπεριφορά τους και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς κ. Μούκα (Χημικός), κα Στάθη (Μαθηματικός) και κ. Βασιλείου (Φυσικός).

Πηγή: https://1lyk-ag-parask.att.sch.gr/

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων