Καλοκαιρινό γλέντι ΚΟΡΥΒΑΝΤΩΝ στην Πλατεία Αγίας Παρασκευής στις 14/6

Καλοκαιρινό γλέντι ΚΟΡΥΒΑΝΤΩΝ στην Πλατεία Αγίας Παρασκευής στις 14/6