Ειδική δημόσια συνεδρίαση Β΄μέρος (video)

Παρακολουθήστε το δεύτερο μέρος της συνεδρίασης.