Περνά από Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα του θεατρολόγου του 2ου Γυμνασίου

Ξανά στην επικαιρότητα το θέμα με τον θεατρολόγο κ. Παγκαλιά φέρνει ο σύλλογος γονέων του 2ου Γυμνασίου. Με 53 υπογραφές από μέλη των συλλόγων των σχολείων της πόλης εισήχθει στα θέματα προς συζήτηση του δημοτικού συμβουλίου της 29ης Φεβρουαρίου 2012.

 

Σας παραθέτω το κείμενο της εισήγησης όπως έχει αναρτηθεί στη σελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 

 

Αγία Παρασκευή, 10/02/2012 

Θέμα: Πρόγραμμα Θεατρικής Αγωγής και Αποφάσεις ΠΑΟΔΑΠ

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι

Σας υπενθυμίζουμε ότι κατά την διάρκεια της παράστασης αντιπροσωπείας γονέων του

Συλλόγου Γονέων, συνοδεία και των παιδιών μας που συμμετέχουν στη θεατρική ομάδα

του σχολείουμας, στο Δημοτικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα στις 30/11/11, καταθέσαμε

εγγράφως αίτηση ανάκλησης της αυθαίρετης, και έως τότε παράνομης, απόφασης για την

αντικατάσταση του θεατρολόγουμας κυρίου Παγκαλιά(1). Έπειτα από έντονους διαξιφι

σμούς για το κατά πόσο πρέπει να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ακολούθησε

ψηφοφορία όπου υπερψηφίστηκε η πρόταση της συζήτησης από την πλειοψηφία των πα

ρόντων συμβούλων, αλλά επειδή ο κανονισμός ορίζει ότι θέματα εκτός ημερησίας διάταξης

συζητούνταιμόνο (!!!) όταν υπάρχει η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του

Δ.Σ., η συζήτηση δεν έγινε ποτέ. Παρόλη την δέσμευση που εξέφρασε ο πρόεδρος κύριος

Βουτσινάς ότι το θέμα θα τεθεί προς συζήτηση στη συνεδρίαση της Τετάρτης 07/12/2011

και μη λαμβάνοντας υπόψιν σας την βαρύτητα της πρώτης σύσσωμης αποχώρησης της

αντιπολίτευσης από τη συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρίου, το θέμα του θεατρικού μας δυστυ

χώς δεν συζητήθηκε ούτε στη συνεδρίαση της 7ης Δεκεμβρίου. Ανταυτού το κακόγουστο

σήριαλ συνεχίστηκε με το ακόλουθο παράδοξο:

Την Δευτέρα 12/12/2011 στάλθηκε με fax στο 2ο Γυμνάσιο επιστολή(2) την οποία υπογράφει

για τον ΠΑΟΔΑΠ ο αντιπρόεδρός του κύριος Γιάννης Παύλου και απευθύνεται στον Δ/ντή

κύριο Αθανάσιο Αναστασίου, στον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων κύριο Πάνο Γκόνη και

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την επιστολή αυτή, κατά την συνεδρία

ση του ΠΑΟΔΑΠ στις 05/12/11, αποφασίστηκε να τοποθετηθεί ως θεατρολόγος στο 2ο

Γυμνάσιο η ηθοποιός κυρία Γιόλα Χατζή. Επίσης παρακαλούν (ποιός, ο ΠΑΟΔΑΠ ή ο

κύριος Παύλου; ) να μεριμνήσουν (ποιοί, η Δ/νση ή ο Σύλλογος Γονέων; ) για την

οργάνωση και λειτουργία της θεατρικής ομάδας, επιβάλλοντας ταυτόχρονα την Κυριακή

 απόγευμα καιμάλιστα 17.00-19.00 το ωράριο για τις πρόβες του θεατρικού των παιδιών μας!!!

 Ως υστερόγραφο η επιστολή κλείνει με την προτροπή της επικοινωνίας με την υπεύθυνη του

 προγράμματος θεατρικής αγωγής στα σχολεία κυρίας Ηλέκτρας ΑντωνοπούλουΠανάγου,

μέλος του Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΠ.

Έπειτα από αυτήν την εξέλιξη προκύπτουν τα παρακάτω εύλογα ερωτήματα:

     1.Αφού η απόφαση του ΠΑΟΔΑΠ για την αντικατάσταση του κυρίου Παγκαλιά ελήφθη

στις 05/12/11 άραγε την Παρασκευή 25/11/11 βάσει ποιας απόφασης ποιανού

φορέα και με ποια ιδιότητά της η κυρία Ηλέκτρα ΑντωνοπούλουΠανάγου παρουσία

σε, με την βοήθεια του Υποδιευθυντή του 2ου Γυμνασίου κυρίου Κ. Τσαγκαρούλη, την

κυρία Γ. Χατζή ως τη νέα θεατρολόγο στην υπάρχουσα θεατρική ομάδα του σχολείου

μας; Μια θεατρική ομάδα που είχε ήδη ξεκινήσει με την μεγαλύτερη δυνατή συμμε

τοχή υπό την καθοδήγηση του κυρίου Παγκαλιά από τις αρχές του μήνα, είχε ήδη

πραγματοποιήσει τρεις συναντήσεις και αφού προηγουμένως τόσο εμείς ως Σύλ

λογος όσο και ο ίδιος ο κύριος Παγκαλιάς είχαμε εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη

του προέδρου του ΠΑΟΔΑΠ κυρίου Β. Σάρκουλα.

     2.Γνωρίζετε ότι κατά τη διάρκεια του Σχολικού Συμβουλίου του 2ου Γυμνασίου που

έλαβε χώρα στις 09/11/11 στο αμφιθέατρο του σχολείου μας και προς μεγάλη έκπλη

ξη κυρίως των παιδιών μας αλλά και των υπολοίπων παρευρισκομένων ο Υποδιευ

θυντής κύριος Κ. Τσαγκαρούλης πρότεινε την λογοκρισία του φετινού έργου του κυ

ρίου Παγκαλιά; Κάτι στο οποίο βεβαίως υπερθεμάτισε η κυρία Αντωνοπούλου.

     3.Γιατί η επιστολή του κυρίου Παύλου απευθύνεται στον Διευθυντή του Σχολείου; Έχει

αίτημα από την Διεύθυνση για θεατρολόγο και εάν ναι από πότε;

     4.Παραδοσιακά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι Σύλλογοι Γονέων έχουν την αποκλει

στική ευθύνη της Θεατρικής Αγωγής των σχολείων. Αν θυμάστε καλά, μέχρι και πριν

από λίγα χρόνια, οι Σύλλογοι χρηματοδοτούσαν οι ίδιοι αυτήν τους την δραστηριό

τητα, υπάρχουν κάποιοι που θέλουν τώρα να τους βγάλουν από τη μέση και για ποιον λόγο;

     5.Μόλις φέτος για πρώτη φορά εμφανίζεται ο «τίτλος» υπεύθυνη του προγράμματος

θεατρικής αγωγής στα σχολεία, υπήρχε η ανάγκη για τέτοια θέση, ποιος την θέσπισε

και έχοντας τί ως στόχο;

     6.Τελικά η συνεδρίαση του ΠΑΟΔΑΠ έγινε στις 5/12 όπως αναφέρει ο κύριος Παύλου

στην επιστολή του ή στι 6/12 όπως αναφέρεται στην με αριθμό πρωτοκόλου 912/07-12-2011

ανάρτηση στο διαδίκτυο αποσπάσματος της 19ης συνεδρίασης του 2011 του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ και

με αριθμό απόφασης 135/2011(3); Γνωρίζετε επίσης ότι στην εν λόγω συνεδρίαση η μόνη που

 μειοψήφησε ακόμη και σε αυτήν την μία τοποθέτηση του κυρίου Παγκαλιά ως θεατρολόγου

στο 2ο Λύκειο ήταν η κυρία Αντωνοπούλου; Προς τί τέτοιο μένος, προϋπάρχει άραγε κάτι

 προσωπικό;

      7.Ως μέλη του Συλλόγου Γονέων του 2ου Γυμνασίου, τόσο ο κύριος Παύλου, όσο και η

κυρία Αντωνοπούλου, η οποία μάλιστα τότε ήταν ακόμα μέλος του Διοικητικού Συμ-

βουλίου μας, γιατί δεν ενημέρωσαν τον Σύλλογό μας για τις προθέσεις του ΠΑΟΔΑΠ

να αντικαταστήσει τον κύριο Παγκαλιά, πρωτού ξεκινήσουμε την συνεργασία μαζί

του; Δεν όφειλαν, πρωτίστως και με την όποια τους ιδιότητα, να προφυλάξουν τα

παιδιά μας από μία πιθανή αναστάτωση ή θέλετε να πιστέψουμε ότι δεν γνώριζαν

ούτε ο αντιπρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ, μήτε η υπεύθυνη του προγράμματος θεατρικής

αγωγής στα σχολεία ότι θα αντικατασταθεί ο θεατρολόγος μας;

     8.Ως μέλη, ταυτόχρονα, του Συλλόγου μας και του ΠΑΟΔΑΠ γιατί άραγε απέκρυψαν

τόσο από τα υπόλοιπα μέλη του ΠΑΟΔΑΠ, όσο και από τον Δήμαρχο, το γεγονός

πως έχει ξεκινήσει από την αρχή του Νοέμβρη η θεατρική αγωγή στο σχολείο μας με

την καθοδήγηση του κυρίου Παγκαλιά και μάλιστα τότε με τον εντυπωσιακό αριθμό

των 55 παιδιών;

     9.Μήπως για τον ίδιο ακριβώς λόγο, για να πάμε και λίγο νωρίτερα στις 22/09/11,

εξαφανίσθηκαν τα fax που είχαμε στείλει στον ΠΑΟΔΑΠ, όπου μεταξύ άλλων ζητούσαμε

και την διάθεση του θεατρολόγου μας για την υλοποίηση άλλης μιας επιτυχημένης

παράστασης μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς; Σημειώστε δε ότι σε συνεδρίαση του

Δ.Σ., όπου συμμετείχε, η κυρία Αντωνοπούλου στις 07/09/11  είχαμε ομόφωνα αποφασίσει

για το αίτημά μας για τον κ. Παγκαλιά και είχαμε εξουσιοδοτήσει την κυρία Αντωνοπούλου

να το προωθήσει στον ΠΑΟΔΑΠ.

    10.Στις 22/11/11 τετραμελής αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας είχε συνάντηση με τον

πρόεδρο του ΠΑΟΔΑΠ κύριο Β. Σάρκουλα, παρουσία τών κυρίου Σπ. Παπασπύρου,

Γ. Καραγιαννάκη και Π. Σταθόπουλου, με θέμα την χρήση των κλειστών χώρων της

οδού Νότου από τα παιδιά του 2ου Γυμνασίου λόγω της ανυπαρξίας αίθουσας Γυ

μναστικής. Άραγε γνωρίζετε ότι κατόπιν συζητήσαμε, εκτός του κυρίου Σταθόπουλου

ο οποίος αποχώρησε, την φήμη που κυκλοφορούσε περί αντικατάστασης του κυρίου

Παγκαλιά; Οι υπόλοιποι που παρέμειναν ούτε λίγο ούτε πολύ δήλωσαν άγνοια για

ορισμένα γεγονότα (χαμένα fax, εξαιρετικά επιτυχημένη έναρξη του θεατρικού μας με

τον Παγκαλιά από τις 04/11/11), μίλησαν για προσωπική απόφαση του Δημάρχου

και δικαιολόγησαν εμφανώς την αγωνία μας για την αναστάτωση που θα μπορούσε

να επιφέρει στην σχολική μας κοινότητα μια τέτοια αλλαγή. Στην προτροπή μας να

υπερασπιστούν το δίκιο μας εφόσον προέκυπτε ζήτημα, δεν το αρνήθηκαν,

εξέφρασαν όμως τους φόβους τους για μια πιθανή παραταξιακή εκμετάλλευση του

θέματος από μέρους μας και μάλιστα εν όψει του Δημοτικού Συμβουλίου που θα

λάμβανε χώρα την επομένη στις 23/11/11.

    11.Δηλαδή επειδή εμείς δεν εκμεταλλευτήκαμε παραταξιακά το γεγονός στις 23/11 ήταν

σαν να δηλώσαμε αδυναμία και έτσι αποφασίσατε να διατάξετε, μόλις μετά από δύο

ημέρες στις 25/11, την αντικατάσταση του θεατρολόγου μας;

    12.Έχει ο Δήμαρχος δικαιοδοσία προσωπικής απόφασης για παρόμοια θέματα και αν

ναι ποιος τον ενημέρωσε για το συγκεκριμένο;

    13.Γιατί τελικά ο Δήμος έσω της, έστω και μεταγενέστερης των γεγονότων, απόφασης

του ΠΑΟΔΑΠ) προσπαθεί να επιβάλλει τις δικές του (;) επιλογές, χωρίς να λαμβάνει

υπόψη του τη γνώμη των άμεσα ενδιαφερόμενων, δηλαδή των παιδιών που

απαρτίζουν την θεατρική ομάδα και των γονέων τους; Για να καταλάβουμε δηλαδή,

Δήμος για εσάς είναι η εκάστοτε Διοίκηση και όχι τα μέλη των Συλλόγων ή τα παιδιά

των σχολείων;

    14.Ποιος από εσάς θα ανακοινώσει σε αυτά τα 40 παιδιά, που εξακολουθούν ακόμα και

σήμερα να συμμετέχουν παρά τις αντίξοες συνθήκες στην θεατρική ομάδα του κυ

ρίου Παγκαλιά, ότι δεν θα λάβουν εκείνα μέρος στο Μαθητικό Φεστιβάλ του Δήμου

μας, αλλά στη θέση τους θα είναι οι 10 συμμαθητές τους από την ομάδα της κυρίας

Χατζή;

     15.Ζητήσαμε να συζητηθεί το θέμα μας από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης έτσι

ώστε να προλάβουμε τα χειρότερα που δυστυχώς φαίνεται πως ήρθαν(4). Είναι τυ

χαίο που «ακούστηκε» ότι συγκεκριμένα μέλη του ΠΑΟΔΑΠ με τις προχθεσινές τους

παρεμβάσεις στο 2ο Λύκειο θέλουν να λογοκρίνουν τον Αριστοφάνη και την μετά

φραση του Ταχτσή; Γιατί να μην το πιστέψουμε; Τα ίδια άτομα δεν δήλωναν δημόσια

πριν από λίγο καιρό πως έπρεπε να λογοκρίνουμε τον Μποστ;

     16.Όταν κατεπανάληψη ο Πολιτιστικός μας Οργανισμός όχι απλά δεν συνεργάζεται,

ως όφειλε, αλλά με τις ενέργειές του απαξιώνει και προσπαθεί να υποκαταστήσει ή

καλύτερα να ακυρώσει, τον έναν μετά τον άλλον, τους Συλλόγους Γονέων, μπορούμε

ακόμα να συζητάμε για πολιτισμό; Ποιον πολιτισμό, αυτόν του ενός; Και πώς θα

πρέπει να τον ονομάσουμε αυτόν μας τον πολιτισμό; Ηλέκτρα, Γιάννη, Βασίλη ή μή

πως Μήδεια;

     17.Εμείς ως Σύλλογος, μα πάνω απόλα ως πολίτες αυτής της πόλης επανερχόμαστε

με αυτήν μας την τελευταία «κλειστή» επιστολή και θέτουμε προ των ευθυνών τους

κυρίως όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και αυτά του Πολιτιστικού και

Αθλητικού Οργανισμού της Αγίας Παρασκευής. Κυρίες και κύριοι, ορισμένες πολιτι

κές σας αποφάσεις υποθάλπουν φασίζουσες νοοτροπίες, τί σκοπεύετε να κάνετε γι

αυτό; Θα επιτρέψετε να επικρατήσουν τέτοιου είδους νοοτροπίες, και μάλιστα με

όχημα τον πολιτισμό που παρέχουμε στα παιδιά μας, δηλαδή στο μέλλον της

πόλης;

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι,

Με το παρόν και για ύστατη φορά σας καλούμε να πάρετε σαφή θέση και να απαντήσετε

επιτέλους στα παραπάνω ερωτήματα. Εφόσον κατανοήσατε ότι δεν υποκινούμαστε από

παραταξιακά συμφέροντα θα αντιλαμβάνεστε ίσως ότι η επόμενη κίνησή μας θα είναι να

«ανοίξουμε» τις επιστολές μας προς τον πνευματικό και δημοσιογραφικό κόσμο της χώρας

και να περιμένουμε όλοι μαζί τις δικές τους αντιδράσεις. Μη βιαστείτε να στοιχηματίσετε για

τον αριθμό εκείνων που θα ασχοληθούν με την περίπτωση της λογοκρισίας σε κείμενα του

Αριστοφάνη, του Ταχτσή του Μποστ ή του Σαιντ Εξυπερύ, πόσο μάλλον όταν αυτή η διάθε

ση λογοκρισίας εκφράζεται από μέλη Πολιτιστικού Οργανισμού ενός Δήμου.

Αξιότιμοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Εσείς, ως οι εκλεγμένοι θεματοφύλακες της Δημοκρατίας στην πόλη μας, πώς σκοπεύετε

να αντιμετωπίσετε ενέργειες που υποσκάπτουν τα θεμέλιά της; Γιατί οι Σύλλογοι δεν είναι

τα θεμέλια της Δημοκρατίας, και άραγε η ανεξάρτητη και πλουραλιστική τους λειτουργία δεν

αντικατοπτρίζει και το επίπεδο της Δημοκρατίας στην κάθε πόλη; Ορισμένοι ίσως πιστεύουν

πως φιμώνοντας Συλλόγους εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα, εξυπηρετούν άραγε και τα δικά σας;

Επειδή δυστυχώς τελευταία γινόμαστε αποδέκτες επανειλημμένων σχολίων που μας πα

ρουσιάζουν ως κατευθυνόμενους, πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι το Δ.Σ του Συλλόγου

μας απαρτίζεται από άτομα που προέρχονται από εντελώς διαφορετικούς πολιτικούς χώ

ρους και με την ξεκάθαρη πεποίθηση όλων πως μοναδικός μας ρόλος είναι να προασπί

ζουμε με τις πράξεις μας τα συμφέροντα των παιδιών του σχολείου. Αναμενόμενες λοιπόν

οι αντιπαραθέσεις με την οποιαδήποτε δημοτική αρχή, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι

ο Δήμαρχος στο πρόσφατο παρελθόν είχε έρθει αντιμέτωπος, όχι όμως όπως ισχυρίζονται

ορισμένοι με μερίδα γονέων του Συλλόγου μας, αλλά με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

του Συλλόγου Γονέων του 2ου Γυμνασίου, η οποία αναφερόταν στην αντίθεσή μας για την

παραχώρηση της εκμετάλλευσης του «Σινέ Σχολείου» σε ιδιώτη(5).

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι,

Με το παρόν ζητάμε άμεσα να ανακαλέσετε την απόφαση αντικατάστασης του θεατρολόγου

μας, κυρίου Χρήστου Παγκαλιά.

Ας κλείσουμε λοιπόν λίγο θεατρικά, όπως θα έλεγε και κάποιος με γνώση στο έργο του

Πιραντέλο (η πρώτη ελληνική έκδοση το 1966, με τέσσερα έργα του μεγάλου ιταλού δραμα

τουργού υπό τον γενικό τίτλο Θεατρικά Έργα, από τις εκδόσεις Γκόνη), το «Έτσι είναι αν

έτσι νομίζετε» δεν είναι μια de facto παραδοχή, αλλά μια υπόθεση εργασίας όπου ο συγ

γραφέας παρακολουθεί τους ήρωές του σαν «μάσκες» και όπως λέει στο εισαγωγικό του

σημείωμα ο Μάριος Πλωρίτης: [...] προσπαθεί να ξεμασκαρέψει τους ήρωές του, να τους

αποσπάσει το προσωπείο που σκάρωσαν οι ίδιοι ή που τους έχει επιβάλει η κοινωνία. Να

τους φέρει αντιμέτωπους με τον ηθικό καθρέφτη, όπου θα δουν τον εαυτό τους, στις άπειρες

αντιφάσεις του.