Ο οργανισμός επιβεβαίωσε τον αυταρχισμό της Δημοτικής Αρχής

Με την ίδια αντιδημοκρατική, επί της ουσίας, διαδικασία, με την οποία χειρίσθηκε όλα τα μείζονα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου και των συλλογικών φορέων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, Προϋπολογισμός, Κυκλοφοριακό, οδός Αγ. Ιωάννου κ.α.), διεκπεραίωσε η Δημοτική Αρχή και το θέμα του Οργανισμού Διοικητικής Οργάνωσης του Δήμου μας.

Τι έκανε:

 • Ανήρτησε κείμενο άνω των 200 σελίδων δέκα μέρες πριν και συνομίλησε μόνο με Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου.

Τι όφειλε να κάνει:

 • Να συγκαλέσει σύσκεψη, πριν το Δημοτικό Συμβούλιο, για ουσιαστική ανάλυση του Οργανισμού με τους Συλλόγους Εργαζομένων, τους Διευθυντές, τις παρατάξεις και τον Γραμματέα του Δήμου.
 • Να έχει εισήγηση από όπου να προκύπτουν με σαφήνεια οι στόχοι της αναδιάρθρωσης, η αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και η ορθολογική συγκρότηση επιμέρους τομέων, με στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους δημότες της Αγ. Παρασκευής.

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου δεν είναι ένα ουδέτερο διαχειριστικό εργαλείο. Ενσωματώνει τη φιλοσοφία λειτουργίας του Δήμου, τις προτεραιότητες, τις αντιλήψεις για συμμετοχή και πρωτοβουλία των εργαζομένων και την κινητοποίησή τους σε ισότιμη βάση για την ικανοποίηση των αναγκών των δημοτών.

Στις σημερινές συνθήκες, ιδιαίτερα, καθοριστικό για την «ΝΙΚΗ» είναι η διασφάλιση όλων των οργανικών θέσεων εργασίας, η μη υποβάθμιση καμιάς υπηρεσίας του Δήμου και να μη χάσει κανένας εργαζόμενος τη δουλειά του, ανεξάρτητα από το εργασιακό καθεστώς στο οποίο βρίσκεται.

Οι βασικοί άξονες, περαιτέρω, της κριτικής μας για τον συγκεκριμένο Οργανισμό είναι:

 • Δεν περιγράφει τις ανάγκες της Αγ. Παρασκευής και δεν αναφέρεται σε αυτές. Μοιάζει με οργανόγραμμα άλλου Δήμου (περιέχει π.χ. Ζωοπανηγύρεις, σπήλαια, αναπαραγωγή ζώων κ.α.).
 • Δεν περιέχει το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρότι θεσμοθετείται επισήμως από τον «Καλλικράτη 2».
 • Δεν βοηθάει στην αύξηση των πάγιων αναγκών του Δήμου μας σε μόνιμο προσωπικό (π.χ. Παιδικοί σταθμοί, Υπηρεσία Πρασίνου κ.α.).
 • Δεν δημιουργεί, ενώ επιτρέπεται μία θέση Γενικής Διεύθυνσης.
 • Δίνεται σημασία αποκλειστικά στην αρχή της νομιμότητας, παραγνωρίζοντας κρίσιμες διαστάσεις στη λειτουργία Δημόσιων φορέων, όπως η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η καθιέρωση κριτηρίων ποιότητας και ωφελιμότητας, με αναβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων και επιμόρφωσή τους.
 • Δεν συστήνει Διεύθυνση Πολεοδομίας και Διεύθυνση ΚΕΠ.
 • Δεν εξυπηρετεί την στήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών, την οικονομία κλίμακας, την αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας και την ενίσχυση των εσόδων από τους έχοντες.
 • Δεν υπάρχουν μόνιμα όργανα συντονισμού π.χ. συμβούλιο Προϊσταμένων.

 

Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση

«ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή»

 

Αγία Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2012