Γ. Σταθόπουλος: Να στηρίξουμε όλες τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης

Η πρωτοφανής οικονομική κρίση, η ανεργία και η μεγάλη μείωση των εισοδημάτων στην ελληνική οικογένεια έχουν οδηγήσει σε ένα πρωτόγνωρο κίνημα αλληλεγγύης προς τους έχοντες ανάγκη. Πρωτοστατούν Δήμοι, Κοινωνικοί φορείς, συλλογικότητες, παρατάξεις, ΜΚΟ, εκκλησιαστικοί φορείς, ενώσεις Γονέων, απλοί πολίτες. Το πρόσφατο κίνημα για κατάργηση των μεσαζόντων και πτώση τιμών σε είδη διατροφής εξαπλώνεται καθημερινά.

Στην Αγία Παρασκευή, η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, το οποίο και λειτουργεί ήδη με μεγάλη επιτυχία σε πολλούς Δήμους της χώρας, παρουσιάζει στασιμότητα και δεν έχει δώσει ακόμη χειροπιαστό αποτέλεσμα. Παράλληλα, τα Δημοτικά Ιατρεία υπολειτουργούν και με ευθύνες του κράτους. Επιπλέον, παρότι υιοθετήθηκε, από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου έπειτα από συνεχείς πιέσεις κατοίκων, η στήριξη εκείνων που αδυνατούν να πληρώσουν το λεγόμενο «χαράτσι της ΔΕΗ», η πρακτική που ακολουθήθηκε από τον Δήμο απεκάλυψε μία σειρά από προβλήματα, όπως η αργοπορία, η όχι καλή συνεννόηση με φορείς κατοίκων, ο ασφυκτικός έλεγχος από την Δημοτική αρχή.

Έτσι, παράλληλα με την ανάγκη δημιουργίας από τη Δημοτική αρχή ενός Τοπικού Δικτύου Αλληλεγγύης με την ουσιαστική λειτουργία της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, είναι απαραίτητο να ξεδιπλωθούν όλες οι εθελοντικές δράσεις συλλόγων και πολιτών. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει χώρος για όλες τις πρωτοβουλίες, χωρίς αυτές να λειτουργούν ανταγωνιστικά και «ψηφοθηρικά». Όλοι μας οφείλουμε να βοηθήσουμε στη συνέργια, τον συντονισμό και την ελεύθερη ανάπτυξή τους, ώστε να ανταλλάσουμε γνώση και εμπειρίες για το συμφέρον του πολίτη που θέλουμε να υπηρετήσουμε.

 

Αγία Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2012