Κ. Κουβόπουλος: “οι τελευταίες εξελίξεις ΔΙΚΑΙΩΣΑΝ ΑΠΟΛΥΤΑ την επέμβασή μου στο <έργο>” ( Αγίου Ιωάννου)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

«ΚΩΣΤΑΣ  ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ                       

ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –ΝΕΑ  ΕΠΟΧΗ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ  ΝΕΑ  ΠΟΛΗ»

 Αγία Παρασκευή 14-3-2012

 

                                        AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συμπολίτισσες  και  Συμπολίτες

 

Μετά από τις τελευταίες δραματικές αλλά και συγχρόνως ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την πολύπαθη ,< Ανάπλαση και ανάδειξη του ιστορικού Κέντρου της Πόλης Αγίου  > ή όπως αλλοιώς την βάπτισαν , προϋπολογισμού 4.243.000,00 ευρώ , αισθάνομαι την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας , για να σας ενημερώσω , γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις που  ΔΙΚΑΙΩΣΑΝ  ΑΠΟΛΥΤΑ ,  την επέμβασή μου στο <έργο> αυτό και που είχε σαν αποτέλεσμα την διακοπή των εργασιών . Και τι δεν άκουσα , από τους <κύριους> του έργου . Κάθε είδους λασπολογία , αλλά και συκοφαντία εκτοξεύθηκε κυρίως από τον τέως Δήμαρχο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο και τον τέως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ΚΡΗΤΙΚΙΔΗ Κων-νο , προκειμένου να δικαιολογήσουν τις λαθροχειρίες που επιχειρήθηκαν κατά την διάρκεια της κυριολεκτικά <εκτέλεσης> του έργου αυτού .

 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με την σειρά τους .

 

1.- Μετά  από τα εκατοντάδες έγγραφα που απέστειλα σε δεκάδες αρμόδιες Δημόσιες γύρω από το ακανθώδες αυτό θέμα , το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών κ.λ.π. , ανέθεσε στο Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.) την διενέργεια ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ .

2.- Πράγματι στις 31 Ιουλίου 2011 περατώνεται η διεξαχθείσα Έκτακτη Επιθεώρηση και το αποτέλεσμα αυτής ήταν κατακεραυνωτικό , αποδεικνύοντας ότι το σύνολο των εργασιών , ήταν ΜΗ ΣΥΝΟΜΟ και  ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ . Και βέβαια κάποιοι ενθυλάκωσαν  εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ , πιθανώς όμως το ποσό αυτό , να ξεπερνά κατά πολύ το 1.000.000,00 ευρώ .

3.- Μετά την σύνταξη της Έκτακτης αυτής Επιθεωρήσεως , αυτή αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προκειμένου ο Γενικός Γραμματέας αυτής να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 238 παρ 1 του Ν. 3852/2010 , <Περί ελέγχου ,νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. – αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών …>

 

Τέλος δια της εκθέσεως αυτής ζητείται :

α) Να ασκηθεί  πειθαρχικός Έλεγχος κατά των αρμοδίων οργάνων της Προϊσταμένης Αρχής , ήτοι των μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής , που εψήφισαν την <εκτέλεση του έργου>.

β) Να ασκηθεί Πειθαρχικός  κατά των αρμοδίων οργάνων της Προϊσταμένης Αρχής , ήτοι των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που εψήφισαν την <εκτέλεση του έργου > και

γ) Να ασκηθεί  πειθαρχικός έλεγχος κατά των αρμοδίων οργάνων της  Διευθύνουσας Υπηρεσίας , που στην προκειμένη περίπτωση , ήταν και είναι  η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής .

4.- Όντως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής άσκησε Πειθαρχική Δίωξη και στους επικεφαλής της <επιχειρήσεως> αυτής  ,ήτοι

α)   ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο τέως Δήμαρχο  και β) ΚΡΗΤΙΚΙΔΗ Κων-νο τέως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών  . Οι υπό του νόμου προβλεπόμενες ποινές , εφ’ όσον καταδικασθούν είναι η παύσης και η έκπτωσή των από το αξίωμα το οποίον κατέχουν ., άρθρα  236 και 234 του Ν. 3852/2010 και τέλος

 

5.- Πέραν της Πειθαρχικής διώξεως και της Αστικής ευθύνης των που θα επακολουθήσει , προκειμένου με Δικαστική Απόφαση να  υποχρεωθούν εντόκως να επιστρέψουν , πάντα σε περίπτωση καταδίκης των τα ενθυλακούμενα ποσά .Σας καθιστώ δε γνωστό ότι πέραν αυτών , έχω καταθέσει και έγκληση σε βάρος των ανωτέρω και από πληροφορίες μου , έχει ασκηθεί σε βάρος των ποινική δίωξη . Και βέβαια η ως άνω Έκθεση , έχει σταλεί υπό εμού , στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και έχει συσχετισθεί με την σχηματισθείσα , μετά την διεξαχθείσα Προανάκριση Δικογραφία  .

 

Συμπολίτισσες και συμπολίτες

 

Πρέπει να γίνει σε όλους σας πεποίθηση και βίωμα , ότι μπήκαμε ήδη , μετά από πολύχρονους , πολυέξοδους και ψυχοφθόρους αγώνες στο έτος της κάθαρσης . Σύντομα να είσθε βέβαιοι ότι όλοι οι δίκαιοι αγώνες που έδωσα για να προασπίσω την κινητή και ακίνητη περιουσία του Δήμου , από τα κάθε είδους τρωκτικά , θα στεφθούν με απόλυτη ΔΙΚΑΙΩΣΗ . Οι ένοχοι θα πληρώσουν . 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ  ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ