᾿Αρχή συνεργασίας τοπικῶν Συλλόγων καί ᾿Εκκλησίας στό Δῆμο ῾Αγίας Παρασκευῆς/ τοῦ π. Σταύρου Τρικαλιώτη

Στήν φωτογραφία στιγμιότυπο ἀπό τήν Δεύτερη (12/03/2012) συνάντηση τοῦ π. Σταύρου Τρικαλιώτη μέ ἐκπροσώπους τῶν τοπικῶν Συλλόγων. Διακρίνονται ἀπό ἀριστερά ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Κατοίκων Τσακοῦ κ. Βασίλης Σαββίδης, ὁ κ. Ξενοφών ᾿Αναγνωστόπουλος ἀπό τόν Σύλλογο τοῦ “῾Αγίου ᾿Ιωάννη”, ὀ κ. Δημήτρης Μπεθάνης ἀπό τόν Σύλλογο Τσακοῦ, ὁ κ. Σωτήρης Τζοβάρας, Γραμματέας τοῦ Συλλόγου ῾῞Αγιος ᾿Ιωάννης”, ὁ Πρόεδρος τοῦ συλλόγου Πευκακίων ἡ “᾿Αναγέννηση” κ. Στέφανος Μπακογιάννης καί ἡ ᾿Αντιπρόεδρος τοῦ ἴδιου Συλλόγου κ. ᾿Αγλαῒα Γεωργακοπούλου.

῾Η φωτογραφία ἀπό τήν ἴδια συνάντηση,μόνο πού τώρα προστέθηκε καί κ. ᾿Αναστάσιος Πικούνης (στό κέντρο) ἀπό τόν Σύλλογο τοῦ “῾Αγίου ᾿Ιωάννη”.

Οἱ τοπικοί Σύλλογοι τῆς ῾Αγίας Παρασκευῆς ἀνταποκρίθηκαν στήν πρωτοβουλία-πρόσκληση γιά συνεργασία πού τούς ἀπηύθυνε π. Σταῦρος Τρικαλιώτης, ἐφημέριος τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ ῾Αγίας Παρασκευῆς καί ὑπεύθυνος τοῦ ῾Ι. Ναοῦ ῾Αγίων ᾿Αναργύρων ῾Αγίας Παρασκευῆς. Συγκεκριμένα ἔγιναν δύο συναντήσεις (στίς 5/03/2012 & 12/03/2012 ἀντίστοιχα) μέ τόν π. Σταῦρο Τρικαλιώτη καί ἐκπροσώπους ἀπό τούς Συλλόγους: ῾Αγίου ᾿Ιωάννη”, “Κατοίκων Τσακοῦ” καί Πευκακίων ἡ «᾿Αναγέννηση”.
Μέσα σέ ἕνα πολύ φιλικό καί εὐχάριστο κλῖμα συζητήθηκαν διάφορες κοινές μελλοντικές δράσεις, πού ἀποσκοποῦν στή ἐνεργό συμπαράσταση πρός τόν λαό τῆς ῾Αγίας Παρασκευῆς, μέσα σέ αὐτήν τήν σκληρή ἐποχή πού ὅλοι μας ζοῦμε, μακριά ἀπό κομματικές ταμπέλες καί διαιρέσεις, πού πληγώνουν τήν τοπική μας κοινωνία.

᾿Από τή μεριά μου θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τόν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου “῞Αγιος ᾿Ιωάννης” κ. Παναγιώτη Βαβουγυιό, τόν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Κατοίκων Τσακοῦ κ. Βασίλη Σαββίδη καί τόν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Πευκακίων ἡ “᾿Αναγέννηση” κ. Στέφανο Μπακογιάννη καθώς καί τά μέλη τῶν Δ. Σ. τῶν ἀντίστοιχων Συλλόγων γιά τό ἀγκάλιασμα αὺτῆς τῆς πρότασης συνεργασίας πρός ὄφελος τῶν συμπολιτῶν μας.
᾿Αποφασίσαμε μετά τίς εθνικές ἐκλογές νά πραγματοποιήσουμε μιά μεγάλη ᾿Εκδήλωση-ὁμίλια μέ διακεκριμένους καί κοινῆς ἀποδοχῆς ὁμιλητές καί μέ θέμα πού ἅπτεται τῶν καυτῶν προβλημάτων τῆς τοπικῆς μας κοινωνίας, ἀλλά καί πού θά ἔχει καί ἕνα γενικότερο ἐνδιαφέρον. Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐκδηλώσεως αὐτῆς θά γίνει ἕνα κάλεσμα τῶν ῾Αγιοπαρακευιωτῶν γιά συλλογή τροφίμων μακρᾶς διαρκείας, τά ὁποῖα καί θά μοιρασθοῦν σέ συμπολίτες μας πού ἔχουν πληγεῖ ἀπό τήν οἰκονομική κρίση.
᾿Επίσης ἔγινε δεκτή ἡ πρότασή μου γιά διοργάνωση ἡμερήσιας ἐκδρομῆς περί τά τέλη Μαῒου μέ σκοπό νά γνωριστοῦμε καλύτερα καί νά ξεφύγουμε γιά λίγο ἀπό τήν ζοφερή πραγματικότητα πού βιώνουμε καθημερινά.
π. Σταῦρος Τρικαλιώτης

http://www.aganargyroi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=745:2012-03-15-08-46-43&catid=110:2012-02-02-11-46-39