Δημοτικό συμβούλιο 14/3/2012 — Δ και Ε video

.

 

–Τοποθέτηση της προέδρου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων κας Αύρας Μπασακίδου-Καράμπελα