Επιστολή του Γ. Γουργούλη που καταδικάζει τα συμβάντα στο Δημ. Συμβούλιο

Καταδικάζουμε την αυταρχική συμπεριφορά  του Δημάρχου ο οποίος  δεν άντεξε την κριτική και τις ερωτήσεις από τους δημοτικούς  συμβούλους Γιαννη Γουργούλη και Μιχάλη Γαβρά, με αποτέλεσμα να τους απευθύνει οξύτατους  χαρακτηρισμούς (χαβαλετζήδες).

Σε κάθε συζήτηση του δημοτικού συμβουλίου  δεν μπορεί ο Δήμαρχος να φέρνει αναμορφώσεις του προϋπολογισμού, διότι δεν είναι σύννομο και νόμιμο. Αυτή η κίνηση δείχνει ότι δεν διαχειρίζεται καλά τα οικονομικά είτε από αμέλεια είτε από άγνοια. Δεν προβλέπεται από τον κανονισμό το να φέρνει αναμορφώσεις κάθε εβδομάδα.

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Γιάννης Γουργούλης