Νέα αποκτήματα για το τμήμα καθαριότητας του Δήμου

Παρουσία της Αντιδημάρχου κας Δάβαρη έγινε σήμερα η παραλαβή ενάς νέου κάδου απορριμάτων μεγαλύτερης χωρητικότητας από τους προηγούμενους και μια σύγχρονης σκούπας.

Μακάρι να ακολουθήσουν κι άλλες τέτοιες κινήσεις