Διευκρίνιση σχετικά με άρθρο στην εφημερίδα “Μαζί για την Αγία Παρασκευή”

Στην Πασχαλιάτικη έκδοση της εφημερίδας που εξέδωσε η Δημοτική Παράταξη «Μαζί για την Αγία Παρασκευή» και στην τρίτη της σελίδα, φερόμαστε ως μέλη της επιτροπής «Έργα – Περιβάλλον – Καθημερινότητα πολιτών», η οποία συνεστήθη, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, στα πλαίσια της «Νέας οργανωτικής δομής» της παράταξης «Μαζί». Αναφέρεται επίσης ότι τα μέλη των επιτροπών δράσης εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση της παράταξης της 7ης Δεκεμβρίου.

Επειδή όμως ούτε συμμετείχαμε στην Συνέλευση αυτή, ούτε ποτέ ενημερωθήκαμε ότι προταθήκαμε και πολύ περισσότερο δεν έχουμε συναινέσει για τη  συμμετοχή μας ως μόνιμα μέλη οποιασδήποτε επιτροπής, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε  ότι:

Είμαστε στην διάθεση οποιασδήποτε δημοτικής παράταξης θελήσει να ζητήσει την γνώμη μας ως ενεργών δημοτών σε οποιοδήποτε ζήτημα, που το γνωστικό μας πεδίο ή η εμπειρία μας μπορεί να συνεισφέρει, πάντα στο πλαίσιο σχέσεων ισότιμης και ειλικρινούς συνεργασίας, όπως έχουμε πράξει συχνά κατά το παρελθόν, ανεξάρτητα από κομματικές ή παραταξιακές δεσμεύσεις ή πεποιθήσεις, με αποκλειστικό γνώμονα την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος της τοπικής κοινωνίας της Αγίας Παρασκευής.

Φιλικά

 

Αγία Παρασκευή                                                                                           26/04/2012

 

Γιώργος Καράμπελας – Νίκος Χλύκας